Διαφήμιση

Διαφήμιση στην ιστοσελίδα:
1.Πανό από τα οκτώ πανά στη μέση του χώρου - 50 ευρώ
το μήνα
1.
Πανό στην πάνω αριστερή ή δεξιά γωνία - 50 ευρώ ανά μήνα.
2.Κεντρικό πανό στην
κεντρική Ιστοσελίδα - 100 ευρώ ανά μήνα.
3.
Κεντρικό πανό στο κάτω μέρος του χώρου - 75 ευρώ ανά μήνα.
4.
Διανομή φυλλαδίων με κάθε παραγγελία 100 ευρώ ανά μήνα.
Καταβάλλεται για τουλάχιστον 3 μήνες. Τα πανά γίνονται από εμάς και οι τιμές είναι 15 ευρώ

Συμμετοχή ως διαφημιστής:
Το petshop-gr δέχεται προτάσεις για συμμετοχή ως διαφημιστής και χορηγός σε διάφορες
εκδηλώσεις γάτων και σκύλων , εκθέσεις, συνέδρια, συναντήσεις και περισσότερες προτάσεις για όλα τα θέματα σχετικά με τα ενύδρεια και τεράριουμ. Δεχόμαστε προτάσεις για συνεργασία με λέσχες, φυτώρια και καταφύγια .
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00359899806540​​, e-mail: order@petshop-gr.eu