Παραγωγός: Exo Terra - USA
κωδικός :
pt2552
Exo Terra Flexarium Μια έννοια παρέχει τη βέλτιστη εξαερισμού - πολύ σημαντικό για έναν αριθμό ειδών ερπετών. Ειδικός επιχρίσματος επιτρέπει την UV φώτα UVB ή τον ήλιο να διεισδύσει βαθιά μέσα στο ...
43.66

Παραγωγός: Exo Terra - USA
κωδικός :
pt2554
Exo Terra Flexarium Μια έννοια παρέχει τη βέλτιστη εξαερισμού - πολύ σημαντικό για έναν αριθμό ειδών ερπετών. Ειδικός επιχρίσματος επιτρέπει την UV φώτα UVB ή τον ήλιο να διεισδύσει βαθιά μέσα στο ...
60.84

Παραγωγός: Exo Terra - USA
κωδικός :
pt2556
Exo Terra Flexarium Μια έννοια παρέχει τη βέλτιστη εξαερισμού - πολύ σημαντικό για έναν αριθμό ειδών ερπετών. Ειδικός επιχρίσματος επιτρέπει την UV φώτα UVB ή τον ήλιο να διεισδύσει βαθιά μέσα στο ...
94.49