Παραγωγός: M.P.Bergamo - Italy
κωδικός :
29.06g
Πλαστικό διπλό μπολ για φαγητό και νερό.
Χρώμα:
3.32

Παραγωγός: M.P.Bergamo - Italy
κωδικός :
29.65
Μπολ για τροφή ή νερό.
Χρώμα:
1.79

Παραγωγός: M.P.Bergamo - Italy
κωδικός :
29.01g
Πλαστικό μπολ για τροφή ή νερό.
Χρώμα:
1.99

Παραγωγός: M.P.Bergamo - Italy
κωδικός :
29.65
Μπολ για τροφή ή νερό.
Χρώμα:
2.71

Παραγωγός: M.P.Bergamo - Italy
κωδικός :
29.65
Μπολ για τροφή ή νερό.
Χρώμα:
3.37

Παραγωγός: M.P.Bergamo - Italy
κωδικός :
29.21
Καπάκια για μπολ Nuovola 1-6
Χρώμα:
1.84

Παραγωγός: M.P.Bergamo - Italy
κωδικός :
29.02g
Πλαστικό μπολ για τροφή ή νερό.
Χρώμα:
2.51

Παραγωγός: M.P.Bergamo - Italy
κωδικός :
29.03g
Πλαστικό μπολ για τροφή ή νερό.
Χρώμα:
3.32

Παραγωγός: M.P.Bergamo - Italy
κωδικός :
29.04g
Πλαστικό μπολ για τροφή ή νερό.
Χρώμα:
4.29

Παραγωγός: M.P.Bergamo - Italy
κωδικός :
29.05g
Πλαστικό μπολ για τροφή ή νερό.
Χρώμα:
6.08