Παραγωγός: Ferplast - Italy
κωδικός :
75700011
με αφαιρούμενο καπάκι μοναδικός σχεδιασμός εργονομικό κουμπί με τρεις διαφορετικές λειτουργίες: κλείδωμα, ελεύθερο σύρσιμο, προσωρινό σταμάτημα ήσυχο σύρσιμο του σχοινιού 3 m Για σκύλους ...
11.71

Παραγωγός: Ferplast - Italy
κωδικός :
75710011
με αφαιρούμενο καπάκι μοναδικός σχεδιασμός εργονομικό κουμπί με τρεις διαφορετικές λειτουργίες: κλείδωμα, ελεύθερο σύρσιμο, προσωρινό σταμάτημα ήσυχο σύρσιμο του σχοινιού 5 m Για σκύλους ...
16.05

Παραγωγός: Ferplast - Italy
κωδικός :
75720011
με αφαιρούμενο καπάκι μοναδικός σχεδιασμός εργονομικό κουμπί με τρεις διαφορετικές λειτουργίες: κλείδωμα, ελεύθερο σύρσιμο, προσωρινό σταμάτημα ήσυχο σύρσιμο του σχοινιού 5 m Για σκύλους ...
17.69

Παραγωγός: Ferplast - Italy
κωδικός :
75730011
με αφαιρούμενο καπάκι μοναδικός σχεδιασμός εργονομικό κουμπί με τρεις διαφορετικές λειτουργίες: κλείδωμα, ελεύθερο σύρσιμο, προσωρινό σταμάτημα ήσυχο σύρσιμο του σχοινιού 5 m Για σκύλους ...
21.99

Παραγωγός: Ferplast - Italy
κωδικός :
75700017
με αφαιρούμενο καπάκι μοναδικός σχεδιασμός εργονομικό κουμπί με τρεις διαφορετικές λειτουργίες: κλείδωμα, ελεύθερο σύρσιμο, προσωρινό σταμάτημα ήσυχο σύρσιμο του σχοινιού 3 m Για σκύλους ...
11.71

Παραγωγός: Ferplast - Italy
κωδικός :
75710017
με αφαιρούμενο καπάκι μοναδικός σχεδιασμός εργονομικό κουμπί με τρεις διαφορετικές λειτουργίες: κλείδωμα, ελεύθερο σύρσιμο, προσωρινό σταμάτημα ήσυχο σύρσιμο του σχοινιού 5 m Για σκύλους ...
16.05

Παραγωγός: Ferplast - Italy
κωδικός :
75720017
με αφαιρούμενο καπάκι μοναδικός σχεδιασμός εργονομικό κουμπί με τρεις διαφορετικές λειτουργίες: κλείδωμα, ελεύθερο σύρσιμο, προσωρινό σταμάτημα ήσυχο σύρσιμο του σχοινιού 5 m Για σκύλους ...
17.69

Παραγωγός: Ferplast - Italy
κωδικός :
75730017
με αφαιρούμενο καπάκι μοναδικός σχεδιασμός εργονομικό κουμπί με τρεις διαφορετικές λειτουργίες: κλείδωμα, ελεύθερο σύρσιμο, προσωρινό σταμάτημα ήσυχο σύρσιμο του σχοινιού 5 m Για σκύλους ...
21.99

Παραγωγός: Ferplast - Italy
κωδικός :
75700018
με αφαιρούμενο καπάκι μοναδικός σχεδιασμός εργονομικό κουμπί με τρεις διαφορετικές λειτουργίες: κλείδωμα, ελεύθερο σύρσιμο, προσωρινό σταμάτημα ήσυχο σύρσιμο του σχοινιού 3 m Για σκύλους ...
11.71

Παραγωγός: Ferplast - Italy
κωδικός :
75710018
με αφαιρούμενο καπάκι μοναδικός σχεδιασμός εργονομικό κουμπί με τρεις διαφορετικές λειτουργίες: κλείδωμα, ελεύθερο σύρσιμο, προσωρινό σταμάτημα ήσυχο σύρσιμο του σχοινιού 5 m Για σκύλους ...
16.05