Παραγωγός: Petlife - England
κωδικός :
Το χαλί Vetbed είναι πολύ μαλακό, απαλό και υποαλλεργικό. Το παχύ και εξαιρετικά μαλακό υλικό μονώνουν το ψύχος από το πάτωμα, δεν διατηρούντην υγρασία και επιτρέπουννα περάσει μέσα ο αέρας. Το χαλ...
11.25

Παραγωγός: Petlife - England
κωδικός :
Το χαλί Vetbed είναι πολύ μαλακό, απαλό και υποαλλεργικό. Το παχύ και εξαιρετικά μαλακό υλικό μονώνουν το ψύχος από το πάτωμα, δεν διατηρούντην υγρασία και επιτρέπουννα περάσει μέσα ο αέρας. Το χαλ...
18.00

Παραγωγός: Petlife - England
κωδικός :
Το χαλί Vetbed είναι πολύ μαλακό, απαλό και υποαλλεργικό. Το παχύ και εξαιρετικά μαλακό υλικό μονώνουν το ψύχος από το πάτωμα, δεν διατηρούντην υγρασία και επιτρέπουννα περάσει μέσα ο αέρας. Το χαλ...
20.25

Παραγωγός: Petlife - England
κωδικός :
Το χαλί Vetbed είναι πολύ μαλακό, απαλό και υποαλλεργικό. Το παχύ και εξαιρετικά μαλακό υλικό μονώνουν το ψύχος από το πάτωμα, δεν διατηρούντην υγρασία και επιτρέπουννα περάσει μέσα ο αέρας. Το χαλ...
22.50

Παραγωγός: Petlife - England
κωδικός :
Το χαλί Vetbed είναι πολύ μαλακό, απαλό και υποαλλεργικό. Το παχύ και εξαιρετικά μαλακό υλικό μονώνουν το ψύχος από το πάτωμα, δεν διατηρούντην υγρασία και επιτρέπουννα περάσει μέσα ο αέρας. Το χαλ...
24.75

Παραγωγός: Petlife - England
κωδικός :
Το χαλί Vetbed είναι πολύ μαλακό, απαλό και υποαλλεργικό. Το παχύ και εξαιρετικά μαλακό υλικό μονώνουν το ψύχος από το πάτωμα, δεν διατηρούντην υγρασία και επιτρέπουννα περάσει μέσα ο αέρας. Το χαλ...
27.00

Παραγωγός: Petlife - England
κωδικός :
Το χαλί Vetbed είναι πολύ μαλακό, απαλό και υποαλλεργικό. Το παχύ και εξαιρετικά μαλακό υλικό μονώνουν το ψύχος από το πάτωμα, δεν διατηρούντην υγρασία και επιτρέπουννα περάσει μέσα ο αέρας. Το χαλ...
44.99

Παραγωγός: Petlife - England
κωδικός :
Το χαλί Vetbed είναι πολύ μαλακό, απαλό και υποαλλεργικό. Το παχύ και εξαιρετικά μαλακό υλικό μονώνουν το ψύχος από το πάτωμα, δεν διατηρούντην υγρασία και επιτρέπουννα περάσει μέσα ο αέρας. Το χαλ...
11.25

Παραγωγός: Petlife - England
κωδικός :
Το χαλί Vetbed είναι πολύ μαλακό, απαλό και υποαλλεργικό. Το παχύ και εξαιρετικά μαλακό υλικό μονώνουν το ψύχος από το πάτωμα, δεν διατηρούντην υγρασία και επιτρέπουννα περάσει μέσα ο αέρας. Το χαλ...
18.00

Παραγωγός: Petlife - England
κωδικός :
Το χαλί Vetbed είναι πολύ μαλακό, απαλό και υποαλλεργικό. Το παχύ και εξαιρετικά μαλακό υλικό μονώνουν το ψύχος από το πάτωμα, δεν διατηρούντην υγρασία και επιτρέπουννα περάσει μέσα ο αέρας. Το χαλ...
20.25