Παραγγείλτε ενυδρείο στο δικό σας μέγεθος.
Ρυθμίστε το μέγεθος του επιθυμητού σας ενυδρείου.
Μετά την εισαγωγή τους, μπορείτε να δείτε την τιμή και τα λίτρα.
Το πάχος του γυαλιού είναι στην κρίση του κατασκευαστή και εξαρτάται από το μέγεθος, το ύψος του ενυδρείου και είναι συνεπής με την ασφάλεια και την ποιότητα.
Η περίοδος εκτέλεσης της παραγγελίας είναι 20 ημέρες.
Το ενυδρείο είναι με ένα καπάκι.

cm
cm
cm