Εμπιστευτικότητα

Για να αγοράσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στο online κατάστημα κατoικίδιων ζώων  petshop-gr.eu, εσείς μας δίνετε προσωπικές πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι υπό την προστασία των νόμων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το online κατάστημα κατοικίδιων ζώων  petshop-gr.eu χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που αποστέλλονται, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα στοιχεία για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.
Η υποβολή σας δεν διατίθενται σε τρίτους.