Ασφάλεια

Η ασφάλεια των δεδομένων της κάρτας προστατεύονται από SSL σύνδεση μεταξύ του διακομιστή μας και τον server που επεξεργάζεται την πληρωμή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου της γνησιότητας της κάρτας, το προσωπικό του ηλεκτρονικού κατάστηματος δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα περιεχόμενα των εμπιστευτικών δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ του κατόχου της κάρτας και τη τράπεζα, παρά το γεγονός ότι η συναλλαγή διενεργείται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.